may khoan gieng thuy luc may khoan gieng

      SẢN PHẨM MỚI
Máy khoan giếng XY-1
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-1
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-1A-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan tự hành XY-1A-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GJ-200-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GK-200-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GK-250
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất GK300
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-2
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-3
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GK-200-4 trượt
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-42A
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-44
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan 42
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan
Giá bán: Liên hệ
Bơm bùn vữa BW200
Giá bán: 65.000.000
Bơm bùn vữa BW250
Giá bán: 75.000.000
Máy bơm chìm giếng khoan 5HP
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan 60
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm bùn vữa BW160
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 0.5HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 0.75HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 1HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 1.5HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 2HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 3HP
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm chìm giếng khoan 4HP
Giá bán: Liên hệ
   
 

0986.414.004

0979.576.430