SẢN PHẨM
Máy khoan ngang - khoan xiên
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng GK-250
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-2
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan giếng XY-3
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-4
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-42A
Giá bán: Liên hệ
Máy khoan địa chất XY-44
Giá bán: Liên hệ
Bơm bùn vữa BW200
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan sỏi - mũi khoan đất
Giá bán: Liên hệ
Bơm bùn vữa BW250
Giá bán: Liên hệ
Hạt mũi khoan giếng T310-2
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T105
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T107
Giá bán: Liên hệ
Hạt hợp kim khoan giếng T110
Giá bán: Liên hệ
Khóa mở ống khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Vòng bi, bạc đạn
Giá bán: Liên hệ
Ốc côn máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Gioong cao su ty bơm
Giá bán: Liên hệ
Ốc giảm giật bánh đà
Giá bán: Liên hệ
Buly - ròng rọc 3 tấn, 5 tấn
Giá bán: Liên hệ
Búa - tạ
Giá bán: Liên hệ
Bơm gầm - bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Chõ bơm máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Cần gạt số máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Cốc bi
Giá bán: Liên hệ
Zamoc - Gia móc 42 - 50
Giá bán: Liên hệ
Mũi 3 cạnh - mũi giáo mác
Giá bán: Liên hệ
Mũi 2 cạnh - Mũi giáo mác
Giá bán: Liên hệ
Búa đập cho máy khoan khí nén
Giá bán: Liên hệ
Tay - cần gạt số
Giá bán: Liên hệ
Gioong phớt thủy lực
Giá bán: Liên hệ
Ty bơm
Giá bán: Liên hệ
Búa 90 - Búa khoan khí 90
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan 42, tầm khoan 42
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan
Giá bán: Liên hệ
Máy bơm bùn vữa BW160
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan tròn hạt khuyết
Giá bán: Liên hệ
Gia moc an toàn
Giá bán: Liên hệ
Đầu rồng cho máy đập hơi
Giá bán: Liên hệ
Vỏ bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Bệ đỡ + buly bơm thủy lực
Giá bán: Liên hệ
Đầu bò máy khoan giếng
Giá bán: Liên hệ
Gia móc 80 cho máy khoan đập
Giá bán: Liên hệ
Cần khoan đập hơi fi73
Giá bán: Liên hệ
Bình áp máy bơm bùn
Giá bán: Liên hệ
Hạt kim cương - Hạt cúc PDC
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan kim cương Quế Lâm
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT1 - CT105
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT107
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan chế CT110
Giá bán: Liên hệ
Bột bentonite - Bột đất sét
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan 3 cạnh chế
Giá bán: Liên hệ
Bột ben đất sét Bentonite
Giá bán: Liên hệ
Mũi khoan kim cương sần vàng
Giá bán: Liên hệ
 

0986.414.004

0912.391.376